Alles wat je moet weten over het medische onderzoek op school

Wanneer je aan het medische onderzoek denkt, denk je aan de groeicurves, het gehoor, het zicht. Maar tegenwoordig focussen zorgverleners zich niet meer uitsluitend op de lichamelijke gezondheid van je kind, maar ook op de leefgewoonten én het algemeen welzijn van je oogappel. 

Kind en dokter

Wanneer?

In het Nederlandstalig onderwijs

In 2019 kende het medische onderzoek in het Nederlandstalig onderwijs een lichte hervorming..
Je kind wordt in zijn of haar schoolloopbaan vijf keer medisch onderzocht. Dat is dus twee keer minder dan vroeger. De check-ups vinden plaats op de volgende momenten in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs:

 1. de eerste kleuterklas
 2. het eerste leerjaar
 3. het vierde leerjaar
 4. het zesde leerjaar
 5. het derde middelbaar

Deze momenten werden bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

In het Franstalig onderwijs

Je kind wordt in zijn of haar schoolloopbaan verschillende keren medisch onderzocht. De check-ups vinden plaats op de volgende momenten in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs:

 1. de eerste kleuterklas
 2. derde kleuterklas
 3. het tweede leerjaar
 4. het vierde leerjaar
 5. het zesde leerjaar
 6. in de eerste graad van het middelbaar
 7. in het 4de jaar secundair onderwijs.

Wat wordt er onderzocht?

Een medisch onderzoek draait vooral om preventie. Artsen en verpleegkundigen volgen onder andere de groei van je kind op, doen oog- en gehoortesten en checken de gezondheid van het gebit. Daarnaast krijgt je zoon of dochter ook de nodige vaccinaties.

Nieuw is de extra aandacht voor het psychologische welzijn van elk kind. Er is een globale aanpak. Gezondheid is niet louter fysiek, gezondheid omvat ook de leefgewoonten, de angsten en de noden van de leerling.
In de scholen van de Vlaamse gemeenschap worden ouders nu ook aangemoedigd om het onderzoek bij te wonen in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar en het zesde leerjaar. De bedoeling is om de leefsituatie van alle leerlingen zo goed mogelijk te schetsen.

Verplicht?

Medisch onderzoek is wettelijk verplicht op de vastgesteld leeftijden. Vanaf nu geldt dat ook voor kinderen die thuisonderwijs volgen. De vaccinaties mag je wel weigeren, al wordt dat sterk afgeraden door de Hoge Gezondheidsraad. Eén vaccinatie blijft echter wel verplicht namelijk tegen polio, deze wordt meestal wel al tijdens de babyleeftijd toegediend.

Wat kost medisch onderzoek?

Medische onderzoeken worden volledig bekostigd door de overheid. De school mag er dus niets voor aanrekenen.  

kind dokter

Mag je weigeren?

Als je bezwaren hebt tegen het medische onderzoek, dan mag je je kind ook door een andere dokter laten onderzoeken. De arts moet in dat geval wel dezelfde tests uitvoeren en je moet zelf opdraaien voor de kosten. Bezorg nadien de resultaten van het onderzoek aan een CLB-medewerker (in het Nederlandstalig onderwijs) of PMS-medewerker (in het Franstalig onderwijs).

Bronnen:

 • Onderwijs Vlaanderen
 • ONE
 • Knack
 • Air de Familles