Download nuttige documenten

Document types

Aanvraag kraamgeld Parentia Brussels

Aanvraag kinderbijslag Parentia Brussels

Aansluiting Parentia Brussels

Aanvraag adoptiepremie (MOD E TER)

Aanvraag betaling op een rekeningnummer (MOD W FEB)

Aanvraag betaling op een niet-Belgische bankrekening

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag (SSExamen)

Verklaring onderwijsinstelling (P7B)

Verklaring gezins-en beroepssituatie (P12)

Aanvraag kinderopvangtoeslag Groeipakket (Parentia Vlaanderen)

Aanvraag kleutertoeslag Groeipakket (Parentia Vlaanderen)

Aanvraag Vlaamse schooltoeslag Groeipakket (Parentia Vlaanderen)

Aanvraag ondersteuningstoeslag Groeipakket (Parentia Vlaanderen)