The Brussels child benefit from 2020: the new model

The new Brussels model has been introduced in 2020 and applies to all children living in the Brussels-Capital Region, including children born before 2020.

If, due to the new rules, you should receive less child benefit than under the old system, you will still keep your old amount for the children born before 1 January 2020. This means that you do not receive less child benefit than you were entitled to at the end of 2019.

Other innovations in Brussels from 2020:

 • The rules for granting social supplements under the new system apply. These now also apply to all low-income families, and not only in the event of unemployment, disability or single-parent families. This might entitle you to a supplement, whereas before 2020 this was not the case.
 • The surviving parent who cohabits or remarries retains his or her right to orphans supplement.
 • The entitlement to child benefit expires after 3 years (and no longer after 5 years).

The Brussels model from 2020 in figures

New amount valid starting March 2020 (= paid at the beginning of April)

Birth or adoption allowance
€ 1.122,00 for the first child (of one or both parents) and per child if its a multiple birth
€ 510,00 for the following children
Basic amount
 • If 1 child and family income higher than €31.620,00:

  €153,00 / month per child
  €142,80/month per child born before 2020

 • In all other cases: child from 0 to 11 years old:

  €153,00/month per child 
  €142,80/month per child born before 2020

 • In all other cases: child from 12 to 24 years old:

  €163,20/month per child 
  €153,00/month per child born before 2020

 • In all other cases: child from 18 to 24 years old enrolled in higher education:

  €173,40/month per child 
  €163,20/month per child born before 2020

full orphan (only or both parents passed away): basic amount x 2
half orphan (only one parent passed away): basic amount x 1.5
Supplements according to the family situation
(based on gross annual taxable income and the number of children):
 • annual family income lower than € 31.620,00:

  Child from 0 to 11 years old:
  + € 40,80/month for the 1st child,
  + € 71,40/month per child as from 2 children,
  + € 112,20/month per child as from 3 children

  Child from 12 to 24 years old:
  + € 51,00/month for the 1st child,
  + € 81,60/month per child as from 2 children,
  + € 122,40/month per child as from 3 children


  Possibly increased by a supplement in the case of a single-parent family (child from 0 to 24 years):
  + € 0,00/month for the 1st child,
  + € 10,20/month per child as from 2 children,
  + € 20,40/month per child as from 3 children

 • Annual family income between € 31.620,00 and € 45.900,00

  Child from 0 to 24 years old:
  + € 0,00 /month for the 1st child,
  + € 25,50 /month per child as from 2 children,
  + € 73,44 /month per child as from 3 children

Supplements according to the child's situation
 • foster child:

  € 65,57/month per child

 • child with disorder/disabilities:
  POINTS AMOUNT

  4 to 5 points (at least 4 points in pillar 1)

  85,69

  6 to 8 points (less than 4 points in pillar 1)

  114,13

  6 to 8 points (at least 4 points in pillar 1) 

  439,61

  9 to 11 points (less than 4 points in pillar 1)

  266,32

  9 to 11 points (at least 4 points in pillar 1) 

  439,61

  12 to 14 points

  439,61

  15 to 17 points

  499,87

  18 to 20 points

  535,58

  mor than 20 points

  571,28

Schooling premium
 • 0 to 2 years:

  € 20,40/jaar per kind

 • 3 to 5 years:

  € 20,40/year per child if attending preschool

 • 6 to 11 years:

  € 30,60/year per child

 • 12 to 24 years:

  € 51,00/year per child
  of € 81,60/year per child if attending higher education

Frequently asked questions

Welke regio is bevoegd voor de betaling van jouw kinderbijslag?

Het domicilie van je kind bepaalt welke regio bevoegd is. Is je kind gedomicilieerd in Vlaanderen, dan heb je dus recht op het Vlaamse Groeipakket. Voor kinderen die in het buitenland wonen, kijkt men naar de plaats van de laatste werkgever van de sociaal verzekerde om de regio te bepalen.

Is het Groeipakket voor alle kinderen?

Neen, enkel voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 en die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn. Kinderen die al kinderbijslag kregen voor 1 januari 2019 behouden hun kinderbijslag zoals voorheen, dus tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar worden. De nieuwe voorwaarden waaronder toeslagen worden toegekend, gelden echter ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.

Wat zijn de verschillen met het huidige systeem?

De grootste verschillen met het systeem nu zijn:

 • een vast basisbedrag per kind, eventueel aangevuld met toeslagen, waarbij leeftijd en plaats van het kind in het gezin geen rol meer spelen
 • kinderbijslag is niet meer gelinkt aan de professionele situatie van de ouders
 • sociale toeslagen gelden nu ook voor alle gezinnen met een gering inkomen, en dus niet alleen voor werklozen, invaliden en eenoudergezinnen
 • ouders kunnen zelf hun kinderbijslagfonds kiezen: vanaf 2019 voor de gezinnen die hun eerste kindje krijgen, vanaf 2020 indien al aangesloten bij een kinderbijslagfonds

Welk kinderbijslagfonds zal in de toekomst je kinderbijslag of Groeipakket uitbetalen?

Krijg je je eerste kindje in 2019: dan kan je zelf je fonds kiezen. 
Ontvang je al kinderbijslag voor één of meer kinderen: na de overgang naar het nieuwe systeem zal het fonds dat nu je kinderbijslag uitbetaalt verder instaan voor de uitbetaling. Vanaf 2020 kan je kiezen om bij je kinderbijslagfonds te blijven of te veranderen.

Kan je zelf een kinderbijslagfonds kiezen of veranderen van fonds?

Mama’s die een eerste kindje krijgen zullen vanaf 2019 zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen. 
Gezinnen die al kinderbijslag voor één of meer kinderen ontvangen zullen vanaf 2020 (na de overgangsperiode) een keuze kunnen maken. In Vlaanderen zullen er 4 private uitbetalingsinstellingen zijn en 1 publiek fonds.

Moet je een nieuwe aanvraag om kinderbijslag indienen na 01/01/2019?

Neen, alles wordt geregeld door je kinderbijslagfonds dat bevoegd is bij de overgang eind december 2018 zodat er geen onderbreking in de betalingen is.

Wanneer zal de kinderbijslag uitbetaald worden?

De kinderbijslag zal zonder onderbreking doorlopen en, zoals vandaag, worden uitbetaald rond de 8e van de maand.

Wat als je verhuist naar een andere regio?

Het domicilie van het kind bepaalt welke regio bevoegd is. Als je naar een andere regio verhuist, dan zullen de bedragen van die regio gelden vanaf de maand volgend op de verhuizing. Je zal dus in de nieuwe regio een kinderbijslagfonds moeten kiezen.

Lees meer over het Groeipakket